Groene ambitie

Vandaag bezig met de verwerking van de amendementen in het verkiezingsprogramma, waardoor ik het programma nog eens stevig aan het doorwerken ben. ’t Blijft een mooi programma, dat bol staat van ambitie. Vooral van groene ambitie. Ik zou het geweldig vinden als we die ambitie de komende vier jaar kunnen waarmaken.

Gisteravond briefing gehad van kandidaten over de stemprocedure op de ALV van 25 november, waar definitief de volgorde op de lijst bepaald wordt. Er is al een ledenreferendum geweest (gebaseerd op een sterk sturend advies van de kandidatencommissie), waaruit een volgorde is gerold. Gisteravond ontstond op een gegeven moment de sfeer dat het bijna onethisch zou zijn om je voor een hogere plek te kandideren. De leden hebben immers (via het referendum) al gezegd wat ze willen…

Dit is maar ten dele waar. De leden hebben bij stemming in een referendum wel zicht op de individuele kandidaten, maar niet op de uitkomst van de stemming (hoe ziet de lijst als totaal er uiteindelijk uit). Op een ALV heb je dat wel. Mede daarom was ook in de oorspronkelijke procedure de mogelijkheid open gelaten om de uitslag van het referendum (als kandidatencommissie of als ALV) te kunnen corrigeren. Bijvoorbeeld als de ’totale samenstelling van het team’ hier aanleiding toe geeft (waarbij het opgestelde profiel van de fractie als geheel een belangrijke rol moet spelen).

De kandidatencommissie heeft die behoefte niet gevoeld en legt derhalve de uitslag van het ledenreferendum als (zwaarwegend) advies voor aan de ALV. Persoonlijk heb ik die behoefte wel. Ik vind namelijk dat er voor al die mooie groene plannen in het programma, te weinig ‘groene’ mensen bij de direct verkiesbare kandidaten zitten (eerste 8-10 plekken). Eigenlijk alleen Steven (en inmiddels ook Marry, die het de afgelopen tijd op groen fantastisch heeft gedaan, maar naar mijn idee toch haar hart elders heeft liggen). Daarom neig ik er toch naar mijzelf te kandideren voor een hogere plek. Puur vanuit groene ambitie, niet zo zeer vanuit persoonlijke. Want als er een andere stevige groene kandidaat bij de eerste 8 (of eventueel 10) komt, heb ik daar beslist vrede mee!