Slecht idee?

Er zijn dus inderdaad argumenten waarom het verlagen van de screeningsleeftijd geen goed idee is. Zie de argumenten op het forum bij reactie op mijn vorige blog. Samengevat komt het hier op neer:

  • Juist bij vrouwen op jonge leeftijd zijn er veel valspositieven, wat zorgt voor onnodige stress bij de betrokken vrouwen en mogelijk zelfs onnodige behandeling;
  • Juist bij vrouwen op jonge leeftijd is borstkanker via mammografie lastiger te detecteren, wat kan leiden tot ‘onterecht geruststellen’;
  • Screenen kost veel geld en dat geld zou je beter kunnen besteden aan onderzoek voor een goede behandeling en aan vergroten alertheid bij vrouwen zelf en bij huisartsen;
  • Screenen kan er toe leiden dat vrouwen juist minder alert worden op lichamelijke signalen;
  • De straling van de mammografie zelf is schadelijk, dus moet je ’t alleen doen als ’t echt wat oplevert en dat is bij vervroegen van de leeftijd niet het geval.

Dit zijn meningen van lotgenoten. Iemand anders brengt er op diezelfde site tegenin dat naar haar mening bij screenen vanaf 40+ wel veel leed kan worden voorkomen. Het lijkt dus – zoals met de meeste zaken in de politiek – geen simpel ja of nee. Daarom des te jammerder (is dat een woord?) dat Koser Kaya haar verzoek om te onderzoeken of vervroegen van de screeningsleeftijd zinvol is, van tafel heeft gehaald. Of zou er al een dergelijk onderzoek zijn, waar wij geen weet van hebben?