2030 begint nu!

Deze raadsperiode hebben alle partijen in Utrecht zich geschaard achter de ambitie ‘Utrecht in 2030 CO2-neutraal’. Afgelopen dinsdag bij het debat over duurzaamheid, georganiseerd door het Milieucentrum Utrecht, hadden inderdaad alle partijen de mond vol over vergroening van de stad, duurzaamheid en alternatieve energie. Maar als je de programma’s naast elkaar legt en kijkt hoeveel partijen écht bereid zijn te investeren in duurzaamheid, valt het bij de meeste vies tegen. Zo probeerde het CDA tijdens het debat heftig te werken aan zijn groene imago, maar komt het in het programma op het gebied van energie niet verder dan energiezuinige verlichting en ’s nachts het licht in overheidsgebouwen uit doen. Toch tamelijk povertjes.

Niettemin leek het dinsdag net alsof alle partijen het met elkaar eens zijn: Utrecht moet schoner en groener en moet zuiniger zijn met energie. Gelukkig kwam aan het eind van het debat het thema luchtkwaliteit aan de orde, zodat er toch nog wel de nodige verschillen bleken te zijn. CDA, PvdA, VVD en CU houden vast aan het actieplan luchtkwaliteit waarin de vieze lucht ‘beter’ over de stad wordt verdeeld, zodat we (meer) binnen de normen blijven. Een echte oplossing is dat natuurlijk niet. Sterker nog: door aanleg van extra asfalt komen er meer auto’s en meer vieze lucht.
De meest partijen willen maar blijven proberen automobilisten te ‘verleiden’ tot het kiezen van een milieuvriendelijker alternatief door bijvoorbeeld gratis OV (PVE; lijkt inderdaad eenvoudige oplossing, maar uit onderzoek blijkt dat dit vooral fietsers de bus in trekt en automoblisten niet of nauwelijks). Een geëmotioneerde meneer van het Platform Schone Lucht miste duidelijk het gevoel van urgentie bij de meeste politici: er gaat in Utrecht gemiddeld elke dag iemand dood door luchtvervuiling. De tijd van ‘verleiden’ is echt voorbij!
Onze lijsttrekker, Marry Mos, was dit natuurlijk roerend met hem eens. Ik ook. Niet alleen bij het onderwerp luchtkwaliteit, maar in het hele debat miste ik bij veel partijen het besef van urgentie. Als we willen zorgen dat Utrecht in 2030 inderdaad energieneutraal is, moeten we nu drastische maatregelen te nemen. Om met Marry te spreken: “Utrecht staat op een keerpunt”. Leg zelf de programma’s maar naast elkaar als het gaat om duurzaamheid, verkeer en vervoer en energiebeleid. Dan zul je zien dat er maar één partij is die bereid is alles in het werk te stellen om de ambitie “Utrecht klimaatneutraal in 2030” daadwerkelijk waar te maken. Stem dus GroenLinks op 3 maart, want 2030 begint nu!