Duurzaam bouwen

Volgens economen gaat het niet goed met de gebiedsontwikkeling. Het aantal en de grootte van bouwprojecten nemen in rap tempo af. De Utrechtse wethouder Harrie Bosch schat in het Financieel Dagblad dat er in onze stad de komende twee tot drie jaar eenderde minder gebouwd wordt dan “we gewend zijn”. De wethouders van een aantal grote steden noemen de situatie “zeer ernstig”.
Maar is het wel allemaal wanhoop en ellende? Ik ben geneigd te zeggen van niet. Tegelijkertijd wordt in de media namelijk een andere ontwikkeling gesignaleerd: gemeenten en woningcorporaties kiezen door de crisis vaker voor renovatie in plaats van voor sloop en nieuwbouw. Doordat er zuiniger aan gedaan moet worden, denken zowel gemeenten als woningcorporaties meer na over wat er nodig en mogelijk is. Ook de Bond van Nederlandse Architecten verwacht (in Trouw) dat renovatie, hergebruik en duurzaamheid de komende jaren een prominentere rol gaan spelen. En dat noem ik pure winst.
De vakkrant Cobouw concludeert deze week dat met de trend om duurdere koopwoningen te bouwen in oude stadswijken, door de crisis “definitief gebroken” is. Volgens Anouk Schuitemaker van het Kenniscentrum voor Stedelijke Vernieuwing KEI zijn er simpelweg niet genoeg mensen met hoge inkomens geïnteresseerd in wonen in een oude wijk. De dure huizen blijven leeg en onverkoopbaar. Terwijl met renovatie mensen terug kunnen naar hun oude wijk en dan “trek je dus inkomensgroepen die passen bij de wijk”. Een trend die al langer gaande is, maar nu pas echt goed zichtbaar wordt. Nu maar hopen dat ook PvdA en CDA in Utrecht dit eindelijk eens gaan zien!