Waarom wil ik lijsttrekker worden van GroenLinks?

Utrecht is een fantastische plaats om te wonen.
Een plek die bruist van de creativiteit en culturele activiteiten.
Waar mensen zich kunnen ontwikkelen en ontplooien.
Een plaats waar niet alleen ruimte is voor straten en stenen, maar ook voor water en groen.
Dankzij GroenLinks is Utrecht ook een plek waar fietsers en voetgangers steeds meer ruimte krijgen.
Waar de auto zich moet aanpassen aan de stad, in plaats van andersom.
Waar schone energie in opmars is en waar steeds meer huizen geïsoleerd worden.
Waar mensen zonder papieren niet zonder pardon op straat worden gezet.
Waar mensen die in de verdrukking komen, een steuntje in de rug krijgen.
Waar je hulp kunt vragen, zonder het heft helemaal uit handen te geven.
Waar ideeën en initiatieven voor groen in eigen straat of buurt volop kunnen bloeien.
Een plek om je thuis te voelen.
Om Utrecht die plek te laten blijven, is een sterke GroenLinks-fractie nodig.
En GroenLinks heeft volop plannen om de stad nog mooier te maken en de mensen sterker.
Die plannen willen we verwezenlijken
Daarvoor is een zo groot mogelijke fractie nodig, met diversiteit in mensen, ideeën en achtergronden.
Daar past een lijsttrekker bij met ambitie en doorzettingsvermogen.
Die mensen aanspreekt en verbindt.
Die durft te dromen maar tegelijkertijd de realiteit niet uit het oog verliest.
Die vertrouwen wekt en beloften waar maakt.
Die thuis is in een veelheid aan onderwerpen.
Die geworteld is in de milieubeweging, de dierenrechtenbeweging, de alternatieve consumentenbeweging, de vrouwenbeweging en de vakbeweging.
Die groen is én links.
Dáárom wil ik lijsttrekker worden van GroenLinks